ادنل / تبلیغات محیطی / مجتمع های تجاری / بازارچه سنتی ستارخان

بازارچه سنتی ستارخان

فضاهای تبلیغاتی که در فضای بیرونی بازارچه قرار دارند

فضاهای تبلیغاتی که در داخل بازارچه قرار دارند

در این وب سایت شرکت ها و یا افرادی که دارای هرگونه فضاهای تبلیغاتی (شامل فضاهای محیطی و اینترنتی) می باشند می توانند جهت ارائه فضاهای تبلیغاتی خود به متقاضیان، آنها را به معرض نمایش بگذارند تا هزاران کسب و کار که نیازمند تبلیغات هستند و در جستجوی مناسب ترین روش تبلیغاتی برای کسب و کار خود هستند، در بانک اطلاعاتی وسیع ادنل بتوانند موثرترین فضا را برای خود انتخاب و آن را رزرو کنند.