استرابورد میدان شوش پایینتر از میدان ابتدای فداییان اسلام(بازار بلورفروشان)

استرابورد میدان شوش پایینتر از میدان ابتدای فداییان اسلام(بازار بلورفروشان)

استرابورد میدان شوش پایینتر از میدان ابتدای فداییان اسلام(بازار بلورفروشان)

مالک: سیما آرا
ابعاد: 409×300 سانتی متر
کد موقعیت: 451
نوع سازه: استرابورد
نوع فضای تبلیغاتی: استرابورد
آدرس: تهران، تهران بزرگ، میدان شوش پایینتر از میدان ابتدای فداییان اسلام(بازار بلورفروشان)

ارسال نظر

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

در این وب سایت شرکت ها و یا افرادی که دارای هرگونه فضاهای تبلیغاتی (شامل فضاهای محیطی و اینترنتی) می باشند می توانند جهت ارائه فضاهای تبلیغاتی خود به متقاضیان، آنها را به معرض نمایش بگذارند تا هزاران کسب و کار که نیازمند تبلیغات هستند و در جستجوی مناسب ترین روش تبلیغاتی برای کسب و کار خود هستند، در بانک اطلاعاتی وسیع ادنل بتوانند موثرترین فضا را برای خود انتخاب و آن را رزرو کنند.